Aktuality

11.08.2014
Mezi nejlepší býků v populaci můžeme i nadále řadit Lostedena NEA 782. Jde o dalšího syna veleúspěšného otce býků Jardina. Matka je pak vlastní sestrou široce využívaného Hortyho NEA 188. Losteden se z důvodu příbuznosti nehodí pro inseminaci dcer Hortyho, ale to je také zároveň jeho jediné významnější omezení. V původu Lostedena totiž nenajdeme dnes frekventované býky, jako třeba Omana, Goldwyna, Shottleho nebo Planeta. Losteden je produkčně silným býkem, který zlepšuje jak %, tak kg mléčných složek. Tento plemeník přenáší na svoje dcery větší tělesný rámec a nadprůměrné končetiny i vemena. Na velmi dobré úrovni je vlastní plodnost tohoto býka. Určitě jej lze doporučit i pro inseminaci jalovic. Losteden je býkem i pro nejnáročnější chovatele.
11.08.2014
V těsném závěsu za Mardenem v žebříčku SIH nalezneme dalšího býka z Ostřetína. Tímto býkem je Kascol NEA 645, který pochází nejen ze stejné stáje, ale i ze stejné rodiny matek býků. Jeho otcem je německý syn Mtota Mascol a v pozici otce matky najdeme nyní asi původově nejrozšířenějšího plemeníka Omana. Kascol je mimořádným zlešovatelem obsahu mléčného tuku a bílkoviny. Navíc, jako jeden z mála zlepšovatelů procent mléčných složek, dobře zlepšuje i kg mléka. Takovéto pozitivní spojení těchto jinak protichůdně se projevujících znaků jej vynáší tak vysoko v žebříčku SIH. Dcery Kascola jsou robustní, pevné dojnice, které se udržují vyšší tělesnou kondici po otelení. Kascol je téměř bezchybným býkem pokud jde o znaky fitness. Jde o ideálního plemeníka pro inseminaci jalovic. Díky výborné vlastní plodnosti jej ocení i chovatelé soustřeďující zvýšenou pozornost na tento znak. Kascol je výborným partnerem například pro dcery býků Gavora, Economa, Ichanta nebo Yanka.
sl
30.07.2014
Syn veleúpěšného otce býků Jardina Marden NEA 865 pochází ze Zemědělské společnosti Ostřetín,a.s. a je v současnosti nejlepším býkem narozeným v ČR (SIH 134,6). Marden pochází z kombinace Jardin x Boliver x Addison x Rudolph. Jeho matka matky je vlastní sestrou legendárního Erotica NXA 63. V jeho původu nenajdeme žádného Omana, Godwyna, Shottleho, Planeta ani další frekventované býky. Marden vyniká především mimořádnou plemennou hodnotou pro produkci kg bílkovin (+49 kg).
sl
18.06.2014
Nový limousine z německé aukce
14. června 2014 se konala na farmě Fischerových v Německu aukce býků a jalovic plemene limousine. Pořádal ji Michael Klemm s francouzskou KBS. Na aukci se představilo 20 jalovic a býků limousine, z toho pouze čtyři rohatí. Dva limousinští býci byli homozygotně bezrozí. Z vyvolávací ceny jalovic 2000 EUR a býků 2600 – 5000 EUR se cena jalovic starých 1 až 1,5 roku zdvihla na průměrných 3130 EUR. Býci vesměs 1 až 1,5 roku staří se prodávali za 3000 – 5200 EUR. Čtyřletý homozygot Lex PP se úspěšně prodal za 9500 EUR. Bezesporu nejlepší plemeník aukce Abidol z chovu Michaela Klemma se vyvolával za 5000 EUR. V rychlém sledu s příhozem 1000 EUR se jeho cena vyšplhala až na 10 500 eur. Kupcem je český Natural. Abidol je hluboký, široký a ve svých dvou letech extrémně osvalený plemeník. Je skvělým a ideálním představitelem plemene. Abidol je synem francouzského otce Armstronga s RZF 117, po otci Planovi. Rovněž francouzská matka otce Melodie nese stejně jako ostatní matky v původu snadné porody na úrovní 35 kg. Matka Hatari stejně jako otec matky jsou němečtí. „V posledních 15 letech se čeští chovatelé soustředili zcela správně na šlechtění limousine na genetickou bezrohost. Snaha o akceleraci postupu však často vedla ke snížení osvalení, ale i růstové schopnosti a mateřských vlastností. Proto chceme pomoci českých chovatelům opět fixovat maso, růst i maternál v jejich chovech. Že to myslíme zcela vážně a neváháme v inseminaci investovat významnou částku, potvrzuje právě Abidol,“ uvedl kupující Jan Štráfelda.
str
13.06.2014
Zprovoznili jsme novou facebookovou stránku "Projekt šlechtění masného skotu v Bosně", na které přinášíme informace a fotografie o projektu.
zbn
26.05.2014
Již za dva dny se bude konat na inseminační stanici Naturalu přehlídka plemenných býků. Začátek je ve 13. hod. Moc se těšíme na vaši účast a srdečně zveme. V katalogu ke stažení naleznete plemeníky, kteří budou 28. května na naší akci k vidění.
str
20.05.2014
Novinka - homozygotně bezrohý limousine Mats PP
Mats PP ZLM 263 se narodil 1.12.2012 v chovu pana Michaela Wählera v německém Reichstädtu. Několik býčků rodina Wählerových dala na odchovnu do Cunkova. Jedním z nich byl i Mats PP. Mats přirůstal v testu 1550 g denně (index 104). Při základním výběru letos v únoru byl ohodnocen 73 body. Otcem Matse je Mateo PP, který s plemennou hodnotou pro přímý efekt RZF 119 (opakovatelnost 93 %) zaujímá 13. místo v německém žebříčku. Obzvláště vysokou plemennou hodnotu 120 vykazuje pro osvalení. Mateo PP je prověřený i ve Francii a dosáhl ISEVR (339 telat/108 stád) skvělých 115. Otcem matky Matse PP je Imperator vom Eiderland P (RZF 110). Sama matka Heteur 5 PP patří v Německu k top s PH RZF 110. Mats PP, kterého Natural koupil na aukci v Cunkově, má spočtenou plemennou hodnotu pro přímý efekt 104, doufáme však, že podle hodnocení potomků bude následovat rodiče a prokáže své kvality. Otec Mateo PP totiž nebyl v Česku vůbec inseminačně využíván. Mats PP chovatelům nabízí jedinečnou možnost jistoty vnesení bezrohého genu do stáda a zcela nepříbuzný původ. První inseminační dávky budou k dispozici od června 2014.
str
03.04.2014
Na podzim 2013 zahájil Natural spolupráci při implementaci rozvojovém projektu s názvem Koordinace a technická asistence projektu „Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“. Realizaci projektu zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v čele s hlavním koordinátorem projektu doc. Ing. Luďkem Stádníkem, Ph.D. Další organizací zapojenou do projektu je Český svaz chovatelů masného skotu. Projekt je financován z rozpočtu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR prostřednictvím České rozvojové agentury.
zbn
13.03.2014
Novinkou v nabídce Naturalu je red holštýnský geneticky bezrohý plemeník Alchemist P RED 625. Býk byl genomicky otestován v USA s gTPI 2099. Jeho otcem je Alchemy, otcem matky Lawn Boy.
str
21.01.2014
Kompletní profil plemenných hodnot má další býk z Ostřetína Monaco NEA 866. Jeho matka je vlastní sestrou "složkaře" Kascola a pochází ze stejné rodiny jako Erotic, Joliver a Marden. Monaco je výrazným zlepšovatelem mléčné produkce i mléčných složek. Jeho dcery mají i líbivý zevnějšek. Mají střední tělesný rámec, širší a hlubší hrudníky a prostorné lehce skloněné zádě.
21.01.2014
Jardin je bezesporu jedním z nejlepších synů býka Jocko Besne a ukázal se i jako výborný otec býků. Na svoje potomky dominantně přenáší výtečná % a kg mléčných bílkovin. Určitou slabinou tohoto plemeníka je plemenná hodnota pro obsah somatických buněk v mléce. Natural otestoval celkem 4 syny tohoto býka. Všichni čtyři jsou dnes prověřeni kontrolou dědičnosti a mají výborné výsledky. Jejich celková hodnota selekčního indexu SIH se pohybuje kolem 130 bodů! Jak se sluší na syny Jardina, můžeme se spolehnout na výbornou mléčnou bílkovinu. Všichni 4 mají ale i velmi dobrý exteriér dcer. Mezi jejich společné přednosti můžeme započítat i nepřítomnost dnes velmi rozšířených býků Omana, Goldwyna, Planeta nebo Shottleho v jejich původech. Nejsilnější obsah mléčných složek má Losteden NEA 782, jehož matka je vlastní sestrou skvělého Hortyho. Nejlepší parametry znaků fitness včetně velmi dobrých somatických buněk má Laurin NEA 739 z legendární rodiny Remarlindy. Výtečná vemena, velmi dobré mléko a plodnost v sobě kombinuje Lobby NEA 737 ze stejné rodiny jako zmíněný Losteden. Králem v produkci je pak Marden NEA 865. Není se čemu divit, neboť jeho matka matky je vlastní sestrou specialisty na produkci kg bílkovin Erotica NXA 63.
27.11.2013
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene limousine pro čistokrevnou plemenitbu. Již druhou sezónu jsou k dispozici inseminační dávky homozygotně bezrohého Hinze PP ZLI 921. Jeho potomstvo je již v Česku na odchovnách a potvrzuje skvělou úroveň svého otce. Prvním homozygotem pro bezrohost byl v naší nabídce Tigris PP ZLI 650. Jeho posledních 25 ID je ještě k dispozici. Dvojice Tigris a Hinz potvrzují, že bezrohost lze do stáda vnést zároveň s kvalitou, nikoliv za cenu slevování z požadavků na výbornou užitkovost .
str
27.11.2013
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene aberdeen angus z Velké Británie. V letáku ke stažení naleznete čtveřici Red Piper, Time, Predator a Legend.
str
27.11.2013
Natural nabízí inseminační dávky býků plemen aberdeen angus pro čistkokrevnou plemenitbu pro sezónu 2013/2014.
str
04.11.2013
Natural vydal nový katalog dojených plemen pro rok 2014. Najdete v něm nabídku holštýnů. Mezi nimi i dva skvělé vysoko v české top postavené plemeníky Lostedena a Laurina. Mezi strakatými býky jsou novinkou genomičtí synové Willeho Lewis (gGZW 139) a Luxus (gGZW 131). Výborné plemenné hodnoty má montbeliard Heron, prověřený v Česku na dcerách. Pokud máte zájem, rádi vám katalog pošleme poštou. Kontaktujte nás na e-mail natural@naturalgen.cz.
str
23.10.2013
Natural nabízí pro sezónu 2013/2014 inseminační dávky celkem 17 býků plemene masný simentál. Novinkou jsou dva mladí plemeníci z Dánska Godske P ZSI 950 a Garfield P ZSI 951. Oba prošli národní odchovnou v Aalestrupu s excelentními výsledky. Garfieldův denní přírůstek v této periodě 2450 gramů znamenal dokonce národní rekord! Další novinkou je Urquell PP ZSI 867 ze Statku Kašperské Hory a Ucker P ZSI 927 z chovu paní Andrey Samohejlové z Malešic. Podrobnosti o nabízených plemenících najdete v letáku ke stažení.
str
17.10.2013
Inseminační dávky masného shorthorna
Novinkou v nabídce Naturalu jsou inseminační dávky plemene masný shorthorn. Prvním shorthornem na inseminační stanici v Česku je Tarok Roupovský P ZSH 005, který pochází z farmy Vacíkových. Otcem Taroka P je německý Tempo Hever P, otec matky pochází z Británie - Glenisla Yeelanna P.
str
17.10.2013
Natural nabízí pro čistokrevnou plemenitbu inseminační dávky býků plemene charolais ze svého programu. Novinkou v letošní sezóně je Verdel P ze Siré ZIT 193. Původ býka je zajímavou kombinací česko-francouzské genetiky. Otcem je skvělý francouzský inseminační býk Tamilly ZTI 567, šampión pokud jde o mateřské vlastnosti a mléčnost dcer. Otcem matky je Jock P ZCH 556, česká legenda s již 155 otelenými dcerami a PH pro maternální efekt růstu 118! Býk pochází z farmy manželů Novákových ze Siré.
str
12.09.2013
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene charolais z Francie pro čistokrevnou plemenitbu. Originál francouzský katalog na vyžádání zašleme poštou.
str
05.09.2013
V srpnu jsme se dočkali zatím posledního světového výpočtu plemenných hodnot. Plemenné hodnoty svých holštýnských býků publikovala většina chovatelsky vyspělých zemí a svoje výsledky rovněž zveřejnil interbull. Jedničkou mezi světovými indexy je bezesporu americký selekční index TPI a lze jej označit za téměř globální index. Každý, kdo jen trochu sleduje šlechtění holštýského skotu ví, co to znamená, když nějaký plemeník překročí hranici 2000 bodů TPI. V srpnu se to povedlo hned 2 našim plemeníkům, Lostedenovi a Laurinovi. Jejich pozice je o to cennější, že je postavena na prověření na dcerách a ne pouze na genomické plemenné hodnotě. Oba býci jsou potomky výborného Jardina a zařazují se mezi 3 jeho světově nejlepší syny podle TPI. Losteden vyniká především geny pro mléčný výkon, protože v sobě kombinuje mimořádné mléko a vysoká procenta tuku a bílkovin. Laurin je mimořádně komplexním plemeníkem s vyváženým posunem v produkci, zevnějšku i znacích fitness. Oba býci jsou vhodní i pro inseminaci jalovic.
sl
19.08.2013
Heron potvrdil svůj špičkový původ
V roce 2007 se uskutečnil první dovoz embryí plemene montbeliard do České republiky. Z tohoto dovozu se narodil v ZOD Vilémov také Heron HEL 70. Jeho původ byl již tehdy fenomenální. Jeho otcem je Redon, v té době horký otec býků. Redon držel pozici s odstupem nejlepšího býka plemene ve Francii. Kromě špičkových plemenných hodnot z něj dělal hvězdu i poměrně nepříbuzný původ. Matkou Herona je vynikající výstavní plemenice Aurore Bor. V pozici otce matky stojí Natif, který byl tehdy nejlepším francouzským doprověřeným býkem. Mimořádné rodokmenové předpoklady postavily tehdy mladého Herona do pozice velmi atraktivního testanta. Když se zanedlouho ukázala i jeho špičková vlastní plodnost, zájem o býka ještě vzrostl. Vysoká popularita tomuto plemeníkovi vydržela až do dneška a Heron se vlastně nikdy nepřestal využívat. Teď má Heron prověření na dcerách a to s vysokou spolehlivostí. Již nyní jsou jeho plemenné hodnoty postaveny na 176 dcerách a další budou přibývat! Heron má výtečné plemenné hodnoty pro mléčnou produkci a to jak pokud jde o množství mléka, tak pokud jde mléčné složky. Heron je také jedním z nejlepších zlepšovatelů utváření vemene. Tělesný rámec jeho dcer je optimální, končetiny bezproblémové. Kromě vysoké vlastní plodnosti jsou solidní i hodnoty dalších znaků fitness. Pokud jde o průběh porodů, Herona doporučujeme spíše jen na inseminaci krav, než na jalovice.
sl
08.08.2013
Nightingale Red Piper
Nightingale Red Piper je červený aberdeen anguský býk, jehož inseminační dávky se prodávají na šesti kontinentech světa. Jeho vliv na budoucnost plemene bude fenomenální. Red Piper dosáhl výborných plemenných hodnot nejen v Británii, i v Česku podle prvních potomků vykazuje skvělý růst v přímém efektu 112. Inseminační dávky Pipera jsou v Naturalu k dispozici.
str
25.06.2013
První dcera českého býka hodnocená excelent
Dcera býka Erotica NXA 63 Ostretin Loriotka 12 se zapíše do historie jako první dcera domácího býka hodnocená na zevnějšek nejvyšší třídou excelent. Excelentní třída je přidělována při dosažení minimálně 90 bodů . Tato plemenice byla na první laktaci hodnocena G+83 a nyní na 3. laktaci byla přehodnocena na EX 91. V historii pouze osm krav v naší zemi dosáhlo na vyšší známku. Historicky vůbec nejvyššího hodnocení EX 94 dosáhla dnes již nežijící plemenice ze stejného chovu Ostretin Stodola 6. Ostretin Loriotka EX 91 i výborně dojí a její poslední naměřený denní nádoj činí 74,1 kg mléka. Tento úspěch je zároveň i oceněním programu Naturalu, protože otcem této výborné dojnice je Ostretin Erotic NXA 63, který je jedním z nejlepších výsledků našeho šlechtění. Počítáme s účastí této této plemenice i na letošní národní výstavě v Brně.
25.04.2013
Natural pořádá dne 23. května 2013 na inseminační stanici v Hradištku přehlídku plemenných býků. K vidění budou zástupci holštýnů, strakatých a masných plemen. Všechny srdečně zveme do Hradištka.
str
02.04.2013
Podle aktuálních březnových plemenných hodnot holštýnských býků se může Natural pochlubit čtveřicí skvělých plemeníků: Kascola, Laurina, Lostedena a Lenona. Více najdete v podrobném komentáři: Ostretin Kascol NEA 645 upevnil svoji pozici ve špičce se SIH 135,6. Tento plemeník z kombinace otců Mascol x Oman vyniká především mimořádnými plemennými hodnotami pro obsah mléčného tuku a bílkoviny. To je v kombinaci s dostatečným mlékem, vlastní plodností býka i jeho dcer a solidními somatickými buňkami. Dcery Kascola jsou robustní plemenice středního tělesného rámce s dobře utvářenými končetinami i vemeny. Po Kascolovi zatím nebyl hlášen obtížný porod (3). S dalšími dcerami opět posílil Laurin NEA 739 (SIH 134,3). Tento plemeník od samého počátku vytrvale zlepšuje svoje plemenné hodnoty. Jeho matka Ostretin Remarlinda 1 VG 86 je nyní na páté laktaci. Za první čtyři normované laktace nadojila celkem 61 746 kg mléka a za prvních 195 dnů páté laktace má již 10 194 kg dalšího mléka. Laurin je typickým komplexním plemeníkem. Nabízí vysoké mléko při neutrálním tuku a výborné bílkovině. Proti jiným synům Jardina nemá problém se somatickými buňkami. Jeho dcery mají dobrou dojitelnost i plodnost. Pokud jdou o zevnějšek, tak jde o dojnice středních tělesných rozměrů s výborným utvářením končetin a vemen. Svojí kompletností : produkce + fitness + zevnějšek tento plemeník obtížně hledá konkurenci. Laurin je zajímavý i tím, že v jeho původu nenalezneme býky Omana, Goldwyna, Shottleho nebo Planeta. Pokud vše dobře dopadne, tak bychom se mohli s Laurinem (stejně jako loni) setkat na tradiční přehlídce plemenných býků, která letos na Hradištku proběhne 23.května. Laurin je vynikajícím býkem pro inseminaci dcer následujících býků: Imalot, Horty, Imola a Ichant. Stále vzhůru postupuje i další syn Jardina, Dobronin Losteden NEA 782 (SIH 130,5). Hlavním magnetem jeho původu je jeho matka, která je vlastní sestrou dobře známého Hortyho. V porovnání s Laurinem u Lostedena najdeme ještě lepší obsah mléčných složek a o něco horší parametry znaků fitness. Vysoká % mléčných složek jsou unikátní v kombinaci s vysokým mlékem. Pokud jde o exteriér, tak i Losteden je výrazným zlepšovatelem. Jeho dcery jsou středního až většího tělesného rámce a přestože mají kapacitní hrudníky, tak u nich nalezneme spíše mléčnější typ. Utváření končetin a vemen je velmi dobré. Lostedena lze využít i pro inseminaci jalovic. Přeborníkem ve znacích zdraví zůstavá Lenon NEA 783. Jeho kombinace extrémních hodnot pro somatické buňky, dlouhověkost, plodnost dcer a utváření vemen je unikátní. Plemenné hodnoty pro mléko jsou u Lenona pouze průměrné (průměrná mléčná užitkovost dcer v ČR na první laktaci činí 8230 kg při 3,84 % tuku a 3,44 % bílkovin). Svoje využití ale Lenon nachází v inseminaci krav s poruchami plodnosti, mastitidami a dalšími zdravotními problémy. Může nahradit i býky jiných plemen využívané v křížení právě za účelem posílení genetické odolnosti.
sl
14.03.2013
Natural koupil v prosinci 2012 na aukci v německém Schwandorfu býka Korna BCH 130, který je synem výborného Romaria. V pozici otce matky je legenda německého fleckvieh Humid, matka Korna Damara se může chlubit výbornou mléčnou užitkovostí a obsahem mléčných složek. Celkem bylo v Německu genomicky testováno 261 synů Romaria a Korn se s gGZW 128 řadí mezi nimi na 14. místo. Korn se narodil 16.10.2011 a jeho inseminační dávky budou pro chovatele k dispozici po 20. březnu 2013.
str
21.01.2013
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene aberdeen angus pro čistokrevnou plemenitbu. V letáku najdete plemeníky z našeho programu. Kromě toho nabízíme dovežené inseminační dávky z Velké Británie: Red Piper ZAA 798, Legend ZAA 889, Time ZAA 797, Predator ZAA 887 a MR Brazilian ZAA 934.
str
09.01.2013
Úspěch v soutěži
V soutěži šlechtitelských chovů, kterou každoročně pořádá Svaz chovatelů českého strakatého skotu, získal v roce 2012 druhé místo chov Josef Jón, Příchovice. Celkově obdržel 299,4 bodu. Srdečně gratulujeme!
str
14.12.2012
Poslední výpočet plemenných hodnot holštýnských býků v ČR přinesl opravdového specialistu na fitness, nebo jinak na znaky zdraví, plodnosti a dlouhověkosti. Tímto býkem je Ostretin Lenon NEA 783
sl
27.11.2012
Laurinova matka pochází z embrya dovezeného z Francie ze světoznámé krávy Remarlindy EX 90. Remarlinda byla nominována v roce 2005 časopisem Holstein International na krávu roku a má 18 prověřených synů v několika zemích. Laurinova matka je stále na živu a vyniká mimořádným výkonem. Za první čtyři uzavřené normované (305 dní) laktace nadojila 61.745 kg mléka. Sám Laurin pochází z atraktivní kombinace býků Jardin x Laudan x Jocko Besne a je tak 2 x prochován na býka Jocko Besne. V Lauriově rodokmenu nenajdeme O-Mana, Goldwyna, Shottleho ani jiné frekventované býky a představuje tak alternativní původ. Laurin nabízí vyváženou kombinaci dobré mléčné produkce, pozitivně vyjádřené všechny parametry znaků zdraví a velmi slušný zevnějšek dcer. Laurin je vhodým býkem pro inseminaci dcer Hortyho a Imalota.
sl
18.11.2012
Ve čtvrtek byly publikovány nové plemenné hodnoty holštýnských býků v ČR a Naturalu se daří. V žebříčku nalezneme řadu špičkových býků z naší nabídky. Skvělými plemennými hodnotami se do první desítky žebříčku řadí Laurin NEA 739 (SIH 132), Kascol NEA 645 (SIH 133) a Losteden NEA 782 (SIH 129).
sl
13.11.2012
Natural vydává nový katalog býků dojených plemen. Kromě novinek v holštýnské nabídce, jakými jsou býci Lobby, Losteden či Lars, nabízíme i inseminační dávky geneticky bezrohých býků. Mezi strakatými býky je poprvé Grog - aktuálně nejlepší příslušník linie Brok.
str
10.11.2012
Novinkou v nabídce Naturalu je mladý holštýnský plemeník geneticky bezrohý Polledstar P. Polledstar je synem Ioty, otcem matky je Kott. Může se pochlubit skvělým genomickým profilem plemenných hodnot ze Švýcarska. Aktuálně patří Polledstar do úzké světové špičky mezi geneticky bezrohými genomicky otestovanými býky a je nasazen jako otec býků.
str
09.11.2012
Natural vydal nový katalog býků masných plemen. Na vyžádání jej rádi zašleme. Katalog je ke stažení na našem webu.
str
29.10.2012
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene limousine pro čistokrevnou plemenitbu. Novinkou pro letošní sezónu je francouzský Unique se skvělou hodnotou ISEVR 122. Celkem nabízíme dávky dvanácti plemeníků, z nichž jsou dva homozygotně bezrozí.
str
24.10.2012
Pro rok 2012/13 nabízí Natural inseminační dávky býků plemene charolais pro čistokrevnou plemenitbu z Francie, program Charolais Optimal. V nabídce naleznete několik novinek. Prvním je býk Voltaire (Necessaire x Harnois) pro inseminaci jalovic. Prověření získal i Cabar P, který byl natestován i v Česku, podobně jako Carnot P. Na požádání zašleme francouzský katalog.
str
23.10.2012
Chovatelům plemene masný simentál nabízíme inseminační dávky celkem 13 býků z Česka, Dánska a Německa. K dispozici je i několik posledních dávek dovezených z Anglie býka ZSI 285 Tritona.
str
08.10.2012
Pro Natural není cílená selekce býků s výstavním zevnějškem potomstva prioritou. Dáváme přednost šlechtění na vlastnosti s přímou vazbou na hospodárnost chovu. Přesto se dojnicím po býcích Naturalu letos na výstavách dařilo.
sl
24.09.2012
Mascalese (Bolton x O-Man) je top 1 již podruhé v italském holštýnském žebříčku. Mascalese je masívně nasazeným mezinárodním otcem býků. Díky genomickému testu v USA stojí v oficiálním žebříčku býků prověřených na dcerách podle TPI na skvělém šestém místě.
str
08.09.2012
V letošním roce se Natural účastnil na výstavě Země Živitelka, součástí programu byla národní výstava plemen aberdeen angus. Na ní se sešli nejlepší čeští chovateleé a tak jsme si ani my nemohli nechat tuto událost ujít. V příspěvku ředitele Ing. Jana Štráfeldy se dozvíte nejen o šlechtění například na genetickou bezrohost, ale přináší i zajímavé postřehy z výstavy.
Str
12.06.2012
Dne 23. května 2012 pořádal NATURAL spol. s r. o. tradiční přehlídku plemenných býků přímo na inseminační stanici v Hradištku pod Medníkem. Díky výbornému počasí a atraktivnímu programu se sešlo přes 600 návštěvníků. Všichni měli příležitost naše plemeníky vidět na vlastní oči. To, že přijelo na Hradištko tolik zájemců, kteří bedlivě celou přehlídku sledovali, potvrzuje, že nestačí jen krásné fotky a katalogy. Mít příležitost otce budoucí generace plemenic vidět v realitě je stále pro všechny velmi důležité.
08.05.2012
Homozygotně bezrohý holštýnský plemeník Ostretin Magua PP NEA 921 získal v květnu první genomické prověření po Švýcarsku i v USA. S TPI 1827 patří mezi nejlepší bezrohé býky na světě. Podle předpokladu došlo k výraznému optickému zlepšení zejména u obsahu mléčných složek, které je dáno rozdílem americké a švýcarské báze. Již v loňském roce došlo k významnému vývozu jeho inseminačních dávek do USA a současné americké plemenné hodnoty zájem o tohoto býka ještě podpořily. Kromě USA je Magua PP využíván i v dalších chovatelsky významných zemích jako jsou Německo a Nizozemsko. Magua PP pochází ze známého českého chovu Zemědělské společnosti Ostřetín, a. s. Jeho matka matky se zde narodila po importu embrya z jedné z nejúspěšnějších amerických matek býků Brandt-View Manfred Miss VG 88. Sama Maguova matka vynikala mimo bezrohosti špičkovou produkcí kg bílkovin 32 % nad průměrem chovu, výborným zevnějškem VG 86 na první laktaci a než byla vybrána jako dárkyně embryí, tak i špičkovým mezidobím. Chovatelé budou moci vidět Maguu na vlastní oči na přehlídce plemenných býků, která proběhne 23.května 2012 na ISB Hradištko pod Medníkem.
sl
16.03.2012
Novinkou mezi nejlepšími holštýnskými býky je Dobronin Lobby NEA 737. Na svých prvních 36 dcerách ukazuje vysoké mléko spojené s výborným obsahem mléčného tuku i bílkoviny. Jen 4 býci v celé populaci (včetně všech býků v minulosti k nám importovaných) mají více než +1000 kg mléka při kladných mléčných složkách, končetinách a vemenech! Lobby je jedním z nich. Druhým z této čtveřice je výborný Horty NEA 188, jehož inseminační dávky již ale bohužel nejsou k dispozici. Horty tyto výborné výsledky drží i nyní, kdy mu přicházejí dcery z opakovaného nasazení. Horty má ale velmi blízko i k Lobbymu. Hortyho vlastní sestra Dobronin Marta VG 87 je totiž matkou matky právě Lobbyho! Lobby je nejlepším synem ceněného Jardina a jeho matka je aktuálně třetí nejlepší krávou podle SIH v ČR. Další informace o tomto novém býkovi naleznete na jeho nabídkovém listu.
sl
24.01.2012
Podle aktuálních prosincových plemenných hodnot z Německa se stal Hoeness PP jedničkou mezi masnými simentály. Hoeness má již 300 potomků. Jeho celková plemenná hodnota RZF dosáhla 135, plemenná hodnota pro přírůstek 128 a pro osvalení 132. Otcem býka je dánský United, současná dvojka německého žebříčku, otcem matky německý Hillmann Pp. Potomstvo Hoenesse excelovalo na celoněmecké výstavě masného simentála v Berlíně. Výstava se konala uplynulý víkend v rámci veletrhu Gruene Woche. Od února 2012 jsou v Naturalu k dispozici inseminační dávky Hoenesse i pro české chovatele.
ada
04.01.2012
Časopis Holstein International přinesl podrobný portrét současné italské jedničky býka Wymana.
sl
02.12.2011
Natural nabízí inseminační dávky býků limousine pro čistokrevnou plemenitbu. Novinkou pro letošní rok je homozygotně bezrohý Hinz, vítěz výstavy v Lipsku v roce 2011.
ada
22.11.2011
ada
27.10.2011
Marbach NEO 125 je synem Jeevese, otcem matky je Goldwyn. Marbach má spočtené genomické plemenné hodnoty v USA. Naprosto ve všech znacích exteriéru jsou pozitivní, výborný je rovněž ve znacích fitness. Matka Marbacha Caps Mairy 4 patří podle spočtených genomických plemenných hodnot USDA 8/2011 GTPI 2156 mezi deset nejlepších dcer Goldwyna.
ada
10.10.2011
Novinkou v nabídce je mladý fleckvieh býk Ilig RAD 407, který je synem Resoluta, otcem matky je Eilig.
ada
02.09.2011
Nabídka zaměstnání
Přijmeme vedoucího laboratoře výroby inseminačních dávek býků. Vzdělání: vysokoškolské veterinární nebo zootechnické. Praxe není požadována. Jazyk: anglický na úrovni spolehlivé mailové obchodní korespondence. Pracoviště: 252 09 Hradištko pod Medníkem. Náplň práce: Vedení pětičlenného kolektivu, práce při posuzování spermatu plemenných býků, výrobě a mražení inseminačních dávek. Spolupráce s veterinářem stanice. Zpracování veterinárních certifikátů a agendy na vývoz/dovoz dávek. Jedná se o zaměstnání vyžadující delší profesní odbornou přípravu v teorii i získání praxe. Naopak má dlouhodobou pracovní perspektivu. Součástí práce jsou i občasné zahraniční služební cesty.
str
08.07.2011
Kdo měl to štěstí a byl v Brně jako já, tak mi dá nejspíš za pravdu, že letošní národní výstava holštýnského skotu stála za návštěvu. Daří se zlepšovat kvalitu předváděných zvířat stejně jako jde nahoru kvalita jejich předvedení. Osobně jsem byl však nejvíce zvědavý na holštýnky v červené barvě, protože zde letos bylo opravdu na co se dívat. Nebylo to poprvé, kdy na sebe červené holštýnky poutaly takovou pozornost. Nedávno podobně zaujaly obě Fanatičky z Meclova. U červených holštýnek se celkově sešla velice pěkná skupina dojnic, ale bylo dopředu jasné, které jsou favoritkami. Nešlo předem nevidět, že prvotelky dobronínská Patty 1 a ostřetínská Marketa 102 P svým konkurentkám v ringu ukáží záda. O to zajímavější duel se mohl očekávat.
Josef Šlejtr
26.04.2011
Starfire NXA 909 má ve svém původu hvězdnou kombinaci Goldwyn x Shottle. Jeho matka pochází z vynikající britské rodiny Copywood Intigrity Sara. Její plná sestra Riverdane PS Sara EX-93 je pravděpodobně nejlépe zevnějškově hodnocenou dcerou Shottleho. Starfire je narozen 11.8.2008 a byl natestován v Nizozemsku a v Česku. Gonomicky byl ohodnocen v USA, kde podle aktuálních dubnových hodnot si drží vynikající 1936 GTPI.
ada

17.07.2014
Nabídka zaměstnání
Hledáme zájemce o práci na pozici plemenářského konzulenta pro oblast severní Moravy a Královehradecka. e-mail: petru@naturalgen.cz, 725591330.
29.04.2014
Dne 28. května 2014 od 13 hod. pořádá Natural přehlídku plemenných býků. Předvedeme býky holštýnského, strakatého a masných plemen. Srdečně všechny zveme a těšíme se na tradiční setkání.
str
10.03.2014
Dne 21. května se bude konat chovatelský den v Roprachticích. Akce začína v 10 hod a je určena pro chovatelskou veřejnost. K vidění bude kolekce plemenic českého strakatého skotu a dalších hospodářských zvířat. Součástí akce je i ukázka zemědělské techniky a prodej regionálních potravin. Všechny zájemce srdečně zveme.
str
06.02.2014
V letáku ke stažení najdete dvě novinky - býka Athose ZIT 350 a Enrica P ZIT 340. Oba jsou vhodní na jalovice.
str
30.01.2014
Novinkou v nabídce Naturalu jsou inseminační dávky geneticky bezrohého býka plemene limousine, dovezené z Francie.
str
21.01.2014
Novinkou v nabídce Naturalu budou inseminační dávky salerského býka Druide, dovezené z Francie. Druide je šampiónem z Paříže a top 1 podle ISEVR ve Francii. Druide nabízí nejen skvělé plemenné hodnoty, ale i nepříbuzný původ Baron x Ublo. Inseminační dávky budou k dispozici okolo poloviny února 2014.
str
27.11.2013
Kromě čtveřice býků plemene aberdeen angus ze Skotska nabízíme i inseminační dávky aberdeen anguse MR Braziliana ZAA 934.
str
12.09.2013
Nová testace charolais
Novinkou v nabídce Naturalu jsou inseminační dávky charolaiského býka Verdela P ZIT 193. Jeho otcem je Tamilly, otec matky Jock.
str
11.01.2013
Novinkou v nabídce Naturalu je geneticky bezrohý holštýnský býk Ostretin Polledstar P NEO 267. Tento syn Ioty byl genomicky testován ve Švýcarsku a svým profilem plemenných hodnot se řadí k nejlepším bezrohým býkům na světě. O jeho inseminační dávky je velký zájem v Německu, kam je již prodáván a mají o něho zájem i chovatelé v USA. Polledstar P nemá v původu Lawn Boye.
str
15.11.2012
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene charolais ze svého programu. Nejsilněji prověřeným plemeníkem je v ní Jock Pp ZCH 556 s již 137 otelenými dcerami a maternálním efektem 114. Jock je pro chovatele jistota. Do testace nabízí Natural dva mladé býky: Simona P a Stanleyho P.
str
30.10.2012
Masascalese je celosvětově druhým nejvyužívanejším otcem býků. Masově jej nasazují na matky býků v Kanadě, Francii, Nemecku, USA a samozřejmě v rodné Itálii. Natural nabízí exkluzivně jeho inseminační dávky.
Sl
08.10.2012
Vlastní sestra Lambera RED 523 byla nejlepší starší krávou v Mrákově
Jednou za dva roky v Mrákově proběhne nejrozsáhlejší česká výstava hoštýnských dojnic. Polovinu tvoří red holštýnky a polovinu plemenice v černostrakatém kábátě. Letošní výstavy se podruhé zúčastnila i vlastní sestra býka Lamberta RED 523, Meclov Fanaticka 3 VG 86. Tato vynikající kráva v roce 2010 mrákovskou výstavu vyhrála a později nás reprezentovala i na evropském šampionátu v italské Cremoně. V letošním roce tato Lamberotva sestra zvítězila v kategorii starších krav. Její matka Meclov Fanatička EX 91 (a matka Lamberta) byla v roce 2005 národní šampiónkou. Tak, jak se sluší na jeho původ, Lambert je výrazným zlepšovatelem exteriéru. Díky vysoké vlastní plodnosti jej lze doporučit i pro inseminaci přebíhalek.
sl
10.09.2012
I po srpnovém počítání plemenných hodnot v USA zůstává Ostretin Magua PP NEA 921 na seznamu otců býků firmy AMS Genetics. Tato organizace patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu s embryi a dalším plemenným materiálem. Jako jedna z mála organizací dává farmářům vždy po nových plemenných hodnotách doporučení, kterými býky inseminovat svoje elitní plemenice
sl
12.06.2012
08.05.2012
Také matka býka Lobbyho má vysoký index SIH
Současně se zveřejněním plemenných hodnot holštýnských býků v ČR byl publikován i žebříček nejlepších krav podle celkového selekčniho indexu SIH, který mám obdobnou konstrukci jako v případě plemenných býků. Na výborném třetím místě stojí Dobronin Marta 1 VG 86. Tato plemenice je matkou našeho špičkového zlepšovatele Lobbyho NEA 737 a dvou býků čekatelů NEA 922 Moxie a NEA 923 Mystyle. Moxie je využíván i mimotestačně především pro vysokou vlastní plodnost (aktuálně 118). Na šestém místě zmíněného žebříčku stojí Dobronin Marta 3 VG 88, vlastní sestra býka Lostedena NEA 782. Obě tyto dojnice jsou dcerami krávy Dobronin Marta VG 87, vlastní sestry famózního Hortyho NEA 188. Na desáté příčce žebříčku stojí ze stejné rodiny Dobronin Marta 6 VG V87, vlastní sestra býků NEA 922 Moxie a NEA 923 Mystyle. Dvanácté a čtrnácté místo patří dvou vlastním sestrám býka Ostretin Kascola NEA 645, kravám Ostretin Adela 30 a Ostretin Adela 31.
sl
06.03.2012
Holstein International uveřejnil článek o italském býkovi Ralstormovi. Natural aktuálně nabízí genomicky otestovaného syna Ralstorma Origina.
sl
09.02.2012
Iman má pozdnější a zdravé potomstvo
Holštýnský plemeník Em-Jo Iman NEA 356 je plemeníkem jehož dcery jsou pozdnější a v průběhu života výrazně zvyšují mléčný výkon. V některých zemích se pro vývoj mléčné užitkovosti na první, druhé a třetí laktaci počítá i plemenná hodnota a je pro ni obvykle využíváno termínu "maturity". Iman by v této plemenné hodnotě jistě vynikal. Dobrým příkladem může být třeba jeho dcera Ostretin Alexis 36. Tato plemenice ještě jako jalovice zabřezla hned po první inseminaci a otelila se 22.3.2009. První laktaci uzavřela za 305 dní 11 449 kg mléka 3,29 % tuku 373 kg tuku 3,17 % bílkovin a 363 kg bílkovin. Podruhé se otelila 3.3.2010, což odpovídá mezidobí 346 dní a druhou laktaci měla pro brzké zabřeznutí dlouhou pouze 288 dní. Přesto za tuto kratší laktaci dokázala nadojit 13 011 kg mléka 3,69 % tuku 480 kg tuku 3,24 % bílkovin 421 kg bílkovin. Třetí otelení bylo 1.2.2011, což odpovídá mezidobí 335 dní. Na této třetí a zatím poslední laktaci tato kráva excelovala super výkonem 17 605 kg mléka 3,46 % tuku 610 kg tuku 3,18 % % bílkovin a 559 kg bílkovin. Dcery Imana obecně dobře dojí, dobře zabřezávají a vůbec mají málo problémů.
sl
24.01.2012
Natural nabízí inseminační dávky bezrohého simentála dovezené ze Skotska, určené pro čistokrevnou plemenitbu. Dostupnost dávek od poloviny února 2012.
ada
24.01.2012
Natural nabízí inseminační dávky býka plemene Hereford Tritona, dovezené ze Skotska. Dávky by měly být pro chovatele k dispozici od poloviny února.
ada
17.01.2012
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene aberdeen angus dovezené ze Skotska.
ada
20.12.2011
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene masný simentál pro čistokrevnou plemenitbu.
ada
02.12.2011
Natural nabízí inseminační dávky býků plemene charolais pro čistokrevnou plemenitbu z vlastního programu. Kromě prověřených býků za přístupnou cenu zde najdete i nabídku dvou zajímavých geneticky bezrohých plemeníků pro testaci - Romea a Simona.
ada
02.12.2011
Pro čistokrevnou plemenitbu nabízí Natural inseminační dávky býků plemene charolais dovezených z Francie - program Charolais Optimal.
ada
29.08.2011
Potomstvo býka Karshe NEA 635 bylo možné vidět také v Nitře
Náhoda tomu chtěla, že na slovenské národní výstavě hospodářských zvířat na Agrokomplexu v Nitře bylo možné najít i dceru nového českého zlepšovatele, býka Dobronin Karshe NEA 635. Dostala se tam opravdu náhodou. Na Slovensko přijela v těle březí jalovice nakoupené v Česku v Ostřetíně. Narodila se ve slovenském podniku PD Horné Obdokovce a její pěkný zevnějšek znamenal její cestu na národní výstavu v Nitře. V Nitře se prezentovala velkým rámcem a výrazným mléčným typem. Jejími největšími přednostmi jsou ale suchá hlezna a výborný postoj končetin zezadu. Pěkně utvářené vemeno bylo schopno zajistit na první laktaci 9873 kg mléka. Býk Karsh NEA 635 pochází z podniku Dobrosev Dobronín a nabízí v dnešní době poměrně nepříbuzný původ. Jeho otcem je syn Aarona Pasen Marsh a matkou Dobronin Harmonie G+84. Ta je dcerou býka Lord Lily.. Dobronin Harmonie je vlastní sestrou dříve využívaného švédského zlepšovatele T Fantoma. Do Dobronína se tato kráva dostala po importu embrya z holadské rodiny Froukje. Původ této rodiny je hluboký a býci pocházející z této rodiny byli využíváni ve více zemích, především v Holandsku a Velké Británii. Pro dcery Karshe je na prvním místě typická vysoká mléčná dojivost při trochu nižším obsahu mléčného tuku. Nárůst mléčné užitkovosti dcer tohoto býka proti jejich matkám i proti vrstevnicím je skutečně mimořádný. Zevnějškově jde o dojnice velkého tělesného rámce s nadprůměrně vyjádřeným mléčným typem. Zádě jsou optimálně utvářené, mírně skloněné. Utváření končetin je jak z boku tak i zezadu výborné. Vemena jsou přes extrémní mléko mělká a velmi dobře upnutá! Řada chovatelů uvítá, že Karsh jako jeden z ne mnoha současných býků prodlužuje délku struků.
sl
13.01.2011
Jednoznanou jedničkou z  programu Naturalu, pokud jde o ziskové potomstvo, je v současnosti holštýnský plemeník Ostretin Imalot NEA 439 (O-Man x Mtoto). Právě kombinace výborné dojivosti a dlouhověkosti je u Imalota jedinečná a je předpokladem pro ziskový chov dojnic. V článku ke stažení získáte informace o tomto výjimečnmém plemeníkovi a jeho exceletních dcerách, se kterými jsou chovatelé velice spokojeni. Kvalita Imalota zdaleka přesahuje hranici České republiky. Jeho inseminační dávky využívají i chovatelé v Itálii, ve Švýcarsku, či Nizozemsku.
sl

© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved